Podpis Elektroniczny

Zgodnie z ustawą, kwalifikowany podpis elektroniczny stosowany przy pomocy kwalifikowanego certyfikatu jest równoważny pod względem skutków prawnych podpisowi własnoręcznemu. Przy użyciu certyfikatu kwalifikowanego można zweryfikować każdy podpis elektroniczny złożony przez jego właściciela. Weryfikacja podpisu elektronicznego jest skuteczna przy założeniu, iż certyfikat jest ważny. Certyfikaty kwalifikowane można bezpiecznie używać w instytucjach takich jak: ZUS, US, KRS, Służba Zdrowia, OSK oraz do zawierania umów cywilno-prawnych drogą elektroniczną. Jesteśmy autoryzowanym partnerem Centrum Podpisu Elektronicznego EuroCert: eurocert.pl Cała procedura może zostać wykonana podczas jednego spotkania. Podpis jest aktywny do użytku w ok. 20 min.

Image
Image